BG GB GR

Ванев ЕООД

люцернова гранула и търговия със зърнени култури
Фирмата е основана през 1994г., като "ЕТ ИВАН ВАНЕВ" и се занимава с търговия на дребно до 2000г.
От 2000г. започва да търгува изключително само със зърнени култури.
През 2005г. се основава "ВАНЕВ ЕООД", която изкупува всички активи и пасиви на "ЕТ ИВАН ВАНЕВ".
Основната дейност на фирмата е търговия със зърнени култури. Дейността на фирмата се осъществява в собствена складова база с площ 5000 квадратни метра. Фирмата разполага с 9 броя товарни автомобили собствен транспорт.
От 2007г. фирмата е водеща в доставките на зърнени култури на гръцкия пазар.
През 2013г. фирмата инвестира в изграждането на линия за гранулиране на люцерна, която вече работи.